Hur går processen till?

Steg 1: Värdering av aktiebolag

– Vi måste värdera ditt bolag, skicka resultat & balansrapport till info@bolagskonsult.nu så värderar vi bolaget och återkommer väldigt snabbt. Har du inte tillgång till aktuella rapporter så skicka organisationsnumret till oss, så återkommer vi.

Steg 2: Vi lägger bud på ditt bolag

När vi är klara med värderingen som baserats på bolagets substansvärde, återkommer vi med en kostnadsfri offert som visar hur mycket vi vill betala för ert bolag. Har ni fler frågor så ring oss gärna på 010-722 02 51 eller på mail info@bolagskonsult.nu. Inga dolda avgifter tillkommer.

Steg 3: Accept av offerten

Steg 4: Signering av köpekontrakt

Ni kan luta er tillbaka, så ordnar vi med ändringsanmälan till bolagsverket där vi ändrar styrelse och bolagets adress. Ni lämnar ansvaret för bolaget i samband med försäljningen av aktierna.

Steg 5: Ni tillgodoser oss med samtligt material

Ni ansvarar för att i samband med signingering av kontraktet tillgodose oss samtlig bokföring samt garantera att bolagets ekonomiska situation som beskrivits är riktig. Vi behöver all bokföring för de senaste 7 åren.